Oplossing verkeersproblemen in zicht!

Adinkerke is een deelgemeente van de kustgemeente De Panne. Dit rustige polderdorp wordt op toeristische hoogdagen overspoeld met bezoekers op weg naar de kust of naar het beste pretpark van België Plopsaland. Er ontstaan heel regelmatig zulke grote files, dat het zelfs aanschuiven..


Adinkerke is een deelgemeente van de kustgemeente De Panne. Dit rustige polderdorp wordt op toeristische hoogdagen overspoeld met bezoekers op weg naar de kust of naar het beste pretpark van België Plopsaland. Er ontstaan heel regelmatig zulke grote files, dat het zelfs aanschuiven is tot op de E40, wat tot erg gevaarlijke situaties kan leiden. Zelfs de tramverkeer krijgt regelmatig problemen door files!

 

Het is dus heel dringend tijd voor een structurele oplossing om die verkeersproblemen aan te pakken, en de leefbaarheid en vooral de veiligheid in Adinkerke te verhogen. In afwachting van deze oplossing werden alvast enkele tijdelijke maatregelen getroffen, op de N34 tussen de E40 en de rotonde werd een extra rijstrook aangelegd. Waardoor de filelengte op de afritten van de E40 vermindert werd. Op de E40 wordt het verkeer naar Plopsaland De Panne er al in Veurne langs een kanaal afgeleid. Daarbovenop worden op drukke dagen ook agenten ingezet om het verkeer op de rotondes te regelen. Al deze maatregelen hebben effect maar bieden geen oplossing op lange termijn. De komende jaren verwacht Plopsaland dat de bezoekersaantallen nog enorm zullen stijgen, het park denkt vooral bezoekers uit Frankrijk naar De Panne te lokken

 

Na onderzoek is gebleken dat een herlocalisatie van de parkings rondom Plopsaland nodig is om een échte structurele oplossing te bieden. De plannen liggen op tafel en worden momenteel bestudeerd om het welzijn van mens en natuur te bekijken. De bewoners van de omliggende buurt kunnen de plannen op het gemeentehuis sinds deze maand inkijken en eventuele suggesties en opmerkingen indienen.

 

Procedure:

 • Plannen herlocalisatie parkingen Plopsaland afwerken (Klaar eind 2014)
 • Als deze plannen afgewerkt zijn, zal het Agentschap Wegen en Verkeer een studiebureau aanstellen om de plannen van de nieuwe toegangswegen tot Plopsaland en Adinkerke op te meten en volledig op punt te zetten. ( 2014 )
 • Voorafgaand aan de opmaak van een stedenbouwkundige vergunning moet r nog een project-MER worden uitgevoerd, waarbij de gevolgen voor mens en milieu worden bekeken. ( 2014 )
 • Op dit moment is het niet mogelijk om een omleidingweg te realiseren op basis van momenteel geldende planologische bestemmingen. Er dient eerst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan worden opgemaakt. Pas wanneer de gekozen weg is vastgelegd in een RUP, kan er gestart worden met de onteigeningen die nodig zijn voor de eventuele parking(s) en omleidingsweg.  
 • Wanneer de onteigeningen rond zijn, kan het Agentschap voor Wegen en Verkeer de werken aanbesteden en laten uitvoeren.

 

Bron: Wegen en Verkeer

Reactie schrijven

Commentaren: 6
 • #1

  Michael Debacker (zondag, 20 april 2014 16:25)

  Dat werd tijd! Eindelijk een oplossing in zicht :p Zal wel nog paar jaar duren vrees ik.. Al die miserie rond onteigenen etc :(

 • #2

  michael (zondag, 20 april 2014 16:30)

  Stap voor stap komen we dichter bij een oplossing :) Het zal (alweer) een mooie stap voorwaarts zijn voor Plospaland ;)

 • #3

  Michael Debacker (zondag, 20 april 2014 16:31)

  Absoluut! Toch één pretpark in België die voor zijn bezoekers zorgt.. Blijven investeren is de goeie oplossing om steeds meer bezoekers te lokken :) Kunnen andere pretparken nog van leren --'

 • #4

  Benjamin (zondag, 20 april 2014 16:34)

  Heel goeie oplossing als je het mij vraagt! Alleen heb ik mijn twijfels bij de aanleg van parking 4?! Moeten al de bezoeker(tjes) die baan oversteken? Dat zal ook voor onveilige situaties brengen denk ik.. Al die kindjes die staan te popelen om plopsaland te betreden en niet kunnen wachten om Maya te ontmoeten..

 • #5

  Wietze braem (zondag, 20 april 2014 17:42)

  Die oplossing is niet die nieuwe baan voor de mensen voor bewoners van de panne - Adinkerke wel voor de mensen die nr Plopsaland willen en dan is er een hele goeie oplossing een monorail van alle parkings naar de hoofdingang van Plopsaland , ( in Disney world in Orlando betaal je 8$ = 11€ voor een hele dag parking en dan ga met de monorail naar alle parken zie link ) zo geen Plopsaland file meer

 • #6

  Stefan Luyks (zondag, 20 april 2014 23:30)

  betse pretpark van belgië dan moeten ze naar lichtaard .